Skip to main content
גשר מחבר בין הרים גישור מחבר בין אנשים

התמחות בגישורים עסקיים, מחשוב וטכנולוגיה

המרכז לגישור לעסקים הוקם בשנת 2010 ומתמחה בפתרונות סכסוכים עסקיים וטכנולוגיים.

אנו דוגלים בגישת הפתרון האינטגרטיבי המבוסס על היכרות מעמיקה של קשת התחומים הטכנולוגיים :חומרה, תוכנה, רשתות, Big-Data ועוד.

בראש המרכז עומד אופיר רז, מייסד ובעלים של קבוצת רזטק (2002), מגשר עסקי בהתמחות יישוב סכסוכים טכנולוגיים מקשת רחבה של עולמות התוכן העסקיים, מוביל את גישת ה- Total Value: מיקסום תועלות הצדדים לסכסוך מחוץ לכותלי בית המשפט.

הליך הגישור על נגזרותיו מעוגן במסגרת כללי האתיקה הנוקשים המחייבים שמירת האיזון הראוי שבין האינטרסים של הצדדים והקפדה יתרה על סודיות ההליך.

עם לקוחות המרכז לגישור נמנים הסקטורים העסקי, המוסדי, המיגזר שלישי, עסקים פיננסים, עסקי שרות ולקוחות פרטיים.

כתבה ב The Marker

למעלה 90% הצלחה

גישת הגישור האינטגרטיבי הוכיחה את עצמה עם למעלה מ- 90% הצלחה בישוב סכסוכים עסקיים וטכנולוגיים באמצעות הטמעת אסטרטגיית גישור משולבת.

למעלה 90% הצלחה

Time is Money

חסכון ניכר במשאבי זמן וכסף

Time is Money

מיקסום ערך

הבאת הצדדים לגיבוש אינטרסים משותפים וליצירת מאזן WIN-WIN

מיקסום ערך

המשכיות

גיבוש מתווה להמשכיות שיתופי פעולה עסקיים

המשכיות

פואנטה

יש להגדיר במדוייק את מקור הסכסוך

תכל'ס

מהי התוצאה אליה את/ה שואפ/ת להגיע?

תכנון

יש להגדיר לעצמך מהי נקודת האל-חזור אל מול מוקדי פשרה

תבונה

הכרה במציאות היא תחילתה של החלטה שתחילתה גישור וסופה הצלחה!

צריך שניים לטנגו

סיכויי ההצלחה הגבוהים הינם תולדה של רצון הדדי לסיים את הסכסוך באופן מיטבי

לראות את הנולד

גישור אינטגרטיבי צופה את תוצאת ההליך ובכך מאפשר לצדדים להפנים כי הפתרון נמצא בהישג יד!

יש חדש תחת השמש

שיטת הגישור האינטגרטיבי מאפשרת לצדדים ליצור פתרון לכל סכסוך עסקי. זאת בתנאי שהצדדים חפצים בכך!

יצאת בזול

גישור הינו הדרך היעילה פתרון סכסוך עסקי ללא מעורבות בתי משפט

ליצור סוף במקום אין-סוף

יישוב סכסוך בהסכמה לעולם מגשר על מחלוקות בדרכי נועם. שיטת הגישור האינטגרטיבי מיישמת הלכה למעשה את עקרון של "כל נתיבותיה שלום"!

אחרי קמילה תבוא צמיחה

גישת הגישור האינטגרטיבי מאפשרת לצדדים להמשיך בשיתוף פעולה עסקי ככל שהדבר נחוץ לצדדים!